Våra lokaler

Vi håller till i rymliga lokaler på Dalgatan i Södertälje. Under sommaren 2013 totalrenoverades lokalerna. Merparten av alla golv byttes mot nya linoleummattor, väggar målades om och lister och dörrfoder byttes ut. Dessutom fick vi ett helt nytt, fräscht och modernt kök.

Ateljén

Vår ateljé har stora fönster med mycket ljusinsläpp. Det är härligt vid skapande aktiviteter!

Ateljén är alltid tillgänglig vilket gör att barnen kan påverka när de vill arbeta i ateljén. Det mesta av materialet finns framme och placerat så barnen kan överblicka vad som finns, bli inspirerade och utifrån det själva ta fram material.

 

Sov- och samlingsrummet

Sov– och samlingsrummet ligger längst bort från våra andra miljöer vilket gör att de barn som sover får lite mer lugn och ro och de vakna barnen kan använda resten av förskolans lokaler för sin aktivitet utan att störa de yngsta. 

Stora mat- och lekrummet

I våra lokaler har vi gott om plats med fyra stora rum att arbeta i. Det pågår alltid ett kontinuerligt arbete med att anpassa och föränderliga våra miljöer för att främja möten mellan barn- barn och barn-material och olika utforskande aktiviteter. Vi strävar efter att alla våra miljöer ska vara tillgängliga och inspirerande. 

Det är då vi kan vara som mest kreativa.

Atelje

 

Byggrummet

I byggrummet samsas olika bygg – och konstruktionsmaterial med bilar, djur och dockor. Vi ser en vinst i att kunna kombinera bygg- och konstruktion med rollek.

Bygglek