Vad är ett föräldrakooperativ?

Med föräldrakooperativ menas att förskolan ägs och drivs av föräldrarna till de barn som är inskrivna på förskolan genom en ekonomisk förening. Det innebär mer inflytande, större delaktighet och att du som förälder är mer engagerad än i en kommunal eller privatägd förskola. Du har helt enkelt stora möjligheter att påverka ditt barns förskolevistelse! Ingen vinst tas ut ur föreningen, alla pengar går rakt in i verksamheten, för barnens bästa!

Som förälder deltar du i styrelsearbetet två år per placerat barn och deltar i två årliga städ- och fixardagar. Detta ger dig som förälder god inblick i verksamheten och skapar förutsättningar för delaktighet och påverkan.

Historik

ldrakooperativet Stjärnan startades 1992 av anställda vid Astra. Under de första åren var förskolan endast till för Astra-föräldrar och deras barn. Idag är förskolan helt fristående från Astra och alla familjer är välkomna att ha sina barn på Stjärnan. 

Stjärnan är idag den enda föräldrakooperativa förskolan i Södertälje. 

DSCN7281