En mindre förskola med hög personaltäthet

Förskolan Stjärnan ligger centralt i Södertälje. Med ansvar för verksamheten har vi kompetent och erfaren personal samt många engagerade föräldrar. Förskolan består av en avdelning med 22 platser för barn mellan 1 och 5 år. Vi håller till i stora lokaler med egen gård och närhet till både natur och kultur. All mat lagas av förskolans egen kock.

Pedagogisk inriktning

På Stjärnan arbetar vi utifrån modern förskolepedagogik. En pedagogik med rötter i svensk traditionell förskola och som inspireras av Reggio Emilias filosofi. För oss på Stjärnan innebär det en optimistisk människosyn, där barn och vuxna är värda samma respekt. En stark tro på barnet samt en övertygelse om att barn vill utforska världen och lära med alla sinnen. I verksamheten finns ett starkt fokus på vad barnen vill upptäcka, vad barnen är intresserade av, deras teorier och fantasier. För att möjliggöra detta är ett aktivt lyssnande och ett medvetet förhållningssätt där både barn och föräldrar är i fokus centralt.

Läs mer

Vad är ett föräldrakooperativ?

Med föräldrakooperativ menas att förskolan ägs och drivs av föräldrarna till de barn som är inskrivna på förskolan. Denna form av enskild förskola innebär mer inflytande, ökad delaktighet och att du som förälder är mer engagerad än i en kommunal eller privatägd förskola. Föräldrakooperativet är inte vinstdrivande då alla pengar går rakt in i verksamheten, för barnens bästa! 

 Läs mer

 

Målningar på dörren.